Upratovanie firiem

Čistota a poriadok sú dôležité nielen pre pocit harmónie, ale podporujú aj schopnosť myslieť, komunikovať a rozhodovať. Ak nemáte dostatok síl, času alebo personálu, ktorý dá firmu do poriadku, nechajte to na nás.

Upratovanie firiem

Pre vašu kanceláriu, ateliér, nebytový priestor, administratívnu budovu alebo výrobnú halu ponúkame:

Pravidelne

1x aj viackrát do týždňa, mesačne alebo podľa vašich požiadaviek

Jednorázovo

po sťahovaní, remeselníkoch, reorganizácii, havárii a pod.

Špecializované služby

neštandardné priestory a vypracovanie plánu upratovania

Ako prebieha
upratovanie firiem

01

Zoznam prác a úkonov

Na začiatku si telefonicky dohodneme úvodné stretnutie priamo na mieste. Spolu s našim regionálnym manažérom si prejdete priestor, všetky úkony upratovania a v prípade pravidelného upratovania aj frekvenciu.  

Vidieť priestor naživo a zaznamenať zoznam úkonov je dôležité preto, aby sme správne odhadli čas potrebný na upratanie a navrhli cenu odzrkadľujúcu reálne náklady.

Po 20 ročných skúsenostiach môžeme zodpovedne prehlásiť, že hoci sa domácnosti líšia svojim zariadením, štýlom aj obyvateľmi, jedno majú spoločné: túžbu mať doma čisto a poriadok. 

Aby sme si porozumeli a zhodli sa na tom, “čo je čisto”, vypracovali sme zoznam úkonov, na ktoré je podľa nás potrebné myslieť, ak má byť domácnosť čistá. Tu si ich môžete stiahnuť a využiť pri komunikácii s našim manažérom:

Zoznam hlavných úkonov pre bežné upratovanie →
Zoznam hlavných úkonov pre jednorazové upratovanie →

02

Cenová ponuka

Po obhliadke priestoru obdržíte Cenovú ponuku, plán prác pre dôkladnú údržbu hygieny a čistoty pre jednorázové upratovanie alebo zoznam úkonov pre pravidelné upratovanie a návrh termínu.

03

Odvoz a dovoz gazdiniek

Každý príchod gazdiniek na miesto upratovania sprevádza manažér, ktorý gazdinkám zároveň zabezpečuje odvoz, dovoz, občerstvenie a prevoz pomôcok na upratovanie.

Tak je zaručená dochvíľnosť, dovoz čistiacich prostriedkov aj starostlivosť o pohodu gazdiniek.

Po skončení upratovania manažér skontroluje stav priestoru, prípadne priestor uzamkne (ak je súčasťou dohody aj odovzdanie kľúčov).

04

Upratovanie priestorov

Gazdinky postupujú podľa vopred dohodnutého plánu, pekne krok za krokom. Celý postup upratovania, vrátane použitých prostriedkov, má svoj význam, overený rokmi skúseností.

Dohodnutý postup zabezpečí efektivitu práce a zabráni zbytočnému mrhaniu energiou, časom aj čistiacimi prostriedkami. Prečo? Nuž čudovali by ste sa, ako rôzne dokážeme my ľudia upratovať! Pár tipov, trikov aj úsmevných príhod si môžete prečítať v článku Ako ne-upratovať domácnosť →

05

Kontrola a odovzdanie priestorov

Po skončení upratovania manažér kontroluje stav priestoru a v prípade nedodržania dohodnutého plánu upratovania požiada gazdinky o nápravu.

V prípade pripomienok zo strany objednávateľa služby, hľadá manažér najefektívnejší spôsob, ako dospieť k spokojnosti oboch strán.

Ak je súčasťou dohody aj odovzdanie kľúčov od priestoru, manažér dom/byt uzamkne a odchádza spolu s gazdinkami.

06

Plán upratovania pre firmu

Máte vlastných zamestnancov na upratovanie, ale chcete do svojich procesov vniesť väčšiu kvalitu, alebo dodržiavať zákonom stanovenú hygienu a poriadok? 

Pomôžeme vám vypracovať celoročný plán aktivít s prepočtom na pracovný čas, rozdelenie úkonov, dezinfekciu a špecializované služby, ako je umývanie okien, strojové čistenie, práce vo výškach, tepovanie, deratizácia.